PÄIKESELOOJANGU PURJEREISID

Sinu purjetamise terminoloogia juhis

purjetamise terminoloogia

purjetamise terminoloogiaVirgutava purjetamise elamusega käib kaasas ka oma terminoloogia. Olgu tegu algaja või kogenud meremehega, purjetamise sõnavara omandamine on ühtemoodi tähtis. Purjetamise manöövrite ja erinevate purjeka osade õppimine on kaks erinevat viisi, kuidas inimest purjetamiseks ette valmistada.

Inimene, kes tunneb ennast purjetamise terminoloogia keskel mugavalt, tunneb ennast tõenäoliselt enesekindlamalt ka siis, kui tuleb purjekat turvaliselt juhtida ning kui tekib vajadus teistele hädaolukorras õiget informatsiooni edasi anda.

 

Ots – köis.

Traavers – laeva sõidusuuna või pikitasandiga ristuv suund.

Pardal – kui keegi või miski on laeva peal.

Tekil – kui keegi või miski on tekil, mitte allpool olevas kajutis.

Ahter – laeva tagumine osa.

Ahtris – laeva tagumises osas.

Madalik – madal ala maa peal.

Pargas või praam – laev, mis transpordib suuri veoseid või on ujuvaks tööplatvormiks aga ei oma peamasinat ning seetõttu pukseerib teda puksiirlaev.

Laius – laevakere põiki mõõde.

Vallama – laeva juhtimine tuulest eemale.

Luhvama – laeva juhtimine tuule poole.

All – peateki alla jääv ala.

Sõlmima – otste sidumine laeval.

Vöör – laeva eesmine osa.

Murdlaine – laine, mis murdub madala vees.

Puksiirots/puksiir vaier – tugev ots või vaier, mida kasutatakse laevade ja paatide pukseerimiseks.

Poi – ujuv meremärk.

Kaabeltau (kaabel) – pikkusühik merel (185,2 meetrit).

Vaier – tugev metallist tross.

Kummuli minema – kui laev pöörab ennast vees tagurpidi.

Kreenis – kui laev on külgede suunas kaldu.

Keskjoon – laeva keskosa täies pikkuses.

Knaap – metallist või mõnest muust tugevast materjalist valmistatud detail, kuhu saab otsi kinnitada.

Kompass – navigatsiooni seade, mille abil saab suunda määrata.

Tekk – laeva põrand.

Svertpaat – Paat, (enamasti väike purjekas), millel on kiilu asemel üles tõstetav svert, mis on mõeldud triivimise vähendamiseks.

Abipaat/tender – väike paat, mida kantakse laeva peal või järel ning mille abil saab inimesi laevale ja laevast ära transportida.

Mõõnaperiood – kui merel esineb mõõn.

Tasakaalus / tasakiilul – kui laev seisab püstises, tasakaalu asendis omamata kreeni või trimmi.

Soodne tuul – tuul, mis soosib kindlas suunas purjetamist.

Malspiik – tööriist, mida kasutatakse otsade omavahel kokku või otsadele aasade punumiseks ehk pleissimiseks.

Alaosa – purje alumine osa.

Vöör – laeva eesmine osa.

Kinni siduma – varustuse kindlalt kinnitamine, et see liikuma ei pääseks.

Purje kokku panema – purje turvaliselt kokku panema.

Kambüüs – laeva köök.

Tõsteplokk – seade, mida kasutatakse varustuse kergemaks tõstmiseks laeva kõrgematesse osadesse või liikuv taglase lihtsamaks pingutamiseks.

Tüür – laeva rooli leht.

Korpus – laeva kere.

Maa suunas – rannajoone suunas.

Eespuri – purjeka eesosas olev puri.

Kiil – laeva põhjas olev terasest või muust raskest materialist osa, mis on kinnitatud laeva kere külge.

Sõlm – kiirusühik, mis iseloomustab tunniga läbitavat teepikkust meremiilides.

Laiuskraad – asukoht ekvaatorist põhjas või lõunas mõõdetuna kraadides.

Allatuult – taganttuulega purjetamine.

Pikkuskraad – asukoht nullmeridiaanist idas või läänes mõõdetuna kraadides.

Silduma – laeva ankru või sildumisotste abil kinnitama sadamakai külge.

Sildumisots – tugev köis, mille abil kinnitatakse laev sadamakai külge.

Maatuul – tuul, mis puhub kaldalt mere poole.

Pikiõõtsumine – laeva vööri ja ahtri suunaline kõikumine.

Pakpoord – laeva vasak külg.

Pautima – laeva halssi muutma pööramisega läbi tuule.

Halssima – laeva halssi muutma pööramisega läbi allatuule suuna.

Sisse sõitma – sadamasse või mõnda teise peatumiskohta sisenemine.

Seisev taglas – mitteliikuvad otsad ja vaierid, mis hoiavad masti ja selle juurde kuuluvat paigas

Liikuv taglas – kõik otsad ja vaierid, mida purjelaeval kasutatakse purjede heiskamiseks, langetamiseks ja trimmimiseks.

Rool – juhtimisseade, mis asub laeva ahtris.

Madal – madal koht veekogus.

Tüürpoord – laeva parem külg.

Taak (staak) – vaier, mis toetab laeva masti vööri või ahtri suunas.

Vant – vaier, mis toetab laeva masti parraste suunas.

Ahter – laeva tagumine osa.

Tagasikäik – laeva liikumine tagurpidi.

Stauima/stoovima – varustust laeval merekindlalt paigutama.

Purje ära koristama – purje kokku panema.

Pinn – metallist või puidust käepide, mis on kinnitatud laeva tüüri külge.

Purje trimmima – laeva purjesid kohandama.

Purje lahti andma – kokku pakitud purje avamine.

Suunamuutus – kui laev muudab oma kurssi.

Kiiluvesi – jälg, mis tekib laeva taha, kui see vees edasi liigub.

Veeliin – joon, kus veepind puutub kokku laeva kerega.

Ankrut hiivama – laeva ankrut merepõhjast üles tõstma, et laev saaks reisi jätkata.

Jänesed – lainetel tekkiv valge vaht.

Tuulepoolne – sellel poolel, kust puhub tuul.

Raa – tavaliselt laevaga risti olev masti külge kinnitatud rõhtpeel, mis kannab raapurje.

Kui sul on purjetamise terminid selgeks õpitud ja tahad oma teadmisi merele päriselt testima tulla, siis vali endale purjetamise pakettide alt sobiv elmaus. Kui tahad reaalselt oma oskusi purjetamise terminoloogia vallas proovile panna, siis selle jaoks tule meiega merele.