PÄIKESELOOJANGU PURJEREISID

Purjetamise manöövrid, mida purjetaja teadma peaks!

Et iga sinu laevasõit oleks edukas igat tüüpi alusega, millel on purjed küljes, siis järgnev on sulle. Purjetades on alus sõltumata tuule suunast mingil halsil. Kui tuul puhub pakpoordi poole ning poom on aluse tüürpoordi poolsel küljel, on laev VASAKHALSIL. Kui tuul puhub risti laeva tüürpoordi poolse poolega ja poom on laeva pakpoordis, on laev PAREMHALSIL.

Kui tuul puhub võrselt mõlemalt poolt purje ning tuul purje üles ei tõsta, on tegu LUHVAMISEGA. Kui edasiliikumine peatub ning purjed jätkavad luhvamist, on tegu purjelaeva PAUTIMISVÕIMETUSEGA.

Tüürimees saab LUHVAMISE abil pöörata purjeka tuule suuna poole. Tegevust, kui tüürimees pöörab purjeka tuule suunast eemale, nimetatakse VALLAMISEKS.

Lõpuks peab saama laeva risti suunaga, kust puhub tuul. Selleks on kaks võimalust – PAUTIMINE ja HALSSIMINE.

Pautimise korral tahetakse purjetada vastu tuult. Purjekas ei saa otse vastu tuult sõita ning seetõttu peab sihtkohta jõudmiseks kasutama siksak manöövreid.

Teiseks meetodiks, kuidas purjeka asendit tuule suhtes muuta, on halssimine, mille korral sooritatakse pööre läbi taganttuule suuna.

Pautimise ja halssimise ajal tuleb manöövri ohutuks ja efektiivseks sooritamiseks anda terve hulk käsklusi.

pautimine ja halssimine

Pautimine

Kui tekib vajadus pautimise järele, teavitab tüürimees sellest teisi käsklusega “VALMISTUDA PAUDIKS”. Selle märguande peale seavad meeskonnaliikmed ennast purjede sättimiseks valmis. Kui meeskonnaliikmed on valmis, siis annavad nad sellest märku hõikega “VALMIS”. Kui tüürimees on veendunud, et kõik on valmis, annab tüürimees käskluse “PAUDIKS VALMIS”. Purjekas pööratakse tuule suuna poole, purjed liiguvad keskjoonele ning meeskond seab korda soodi ning kinnitab selle. Samal ajal keerab tüürimees laeva uuele suunale.

Halssimine

Kuna halssimise ajal puhub tuul jahi ahtri poolt ning poom ulatub enamasti suhteliselt kaugele välja, nõuab selle manöövri turvaline sooritamine rohkem tähelepanu ja ettevalmistust. Tüürimees hüüab halssimise korral “VALMISTUDA HALSIKS”. Taganttuule suuna läbimise ajal tuleb soot sisse tõmmata. See annab olukorra üle parema kontrolli ning hoiab ära selle, et poom halssimise ajal ise vabalt liikuma hakkaks. On oluline, et meeskond manöövri sooritamise ajal plokkidest ja nööridest eemale hoiaks. Kui meeskond ja tüürimees on manöövriks valmis, antakse käsklus “HALSIKS VALMIS”. Samal ajal kui jahi vöörtääv liigub läbi vastutuule osa, liiguvad purjed teisele poole jahti. Oluline on tõmmata grootpuri pingule, kui jaht on otse allatuult ning puri lõdvaks lasta, kui vöörtääv läbib vastutuule osa.  Uuel kursil olles saab sootide abil purje nurka kohandada. Edukas halssimine nõuab tähelepanu ja meeskonna koordineeritust.