PÄIKESELOOJANGU PURJEREISID

Võistluspurjetamise ajalugu – Rahvusvaheline Purjespordi Föderatsioon

võistluspurjetamise ajalugu

Purjetamise lühiajalugu

Purjespordi juhtorgan loodi 1907. aasta oktoobris Pariisis. Esialgu kutsuti seda Rahvusvaheliseks Võistluspurjetamise Liiduks (IYRU), kuid selle nimi muudeti 5. augustil Rahvusvaheliseks Purjespordi Föderatsiooniks (ISAF).

IYRU loomise taga seisis vajadus, et võistluspurjetajatel oleksid ühtsed reeglid ja standardid. Enne 1870. aastat olid igal jahtklubil omad võistlusreeglid, mille tõlgendamise ja rakendamise üle otsustasid nad ise. Suurenes huvi teiste klubide vastu võistlemise vastu ning sellega suurenes ka võistlustega seotud segadus ja frustratsioon.

Suurbritannias üritati mitmeid kordi ühtset reeglistikku luua ning esimeseks taoliseks kohtumiseks oli Purjetamise kongress, mille korraldas Royal Victoria jahtklubi 1. juunil 1868. Kongressist võttis osa 23 esindajat 14 klubist. Kongressi alamkomitee koostas Kapten Mackinnoni juhendamisel nimekirja kõikide jahtklubide olemasolevatest reeglitest.

Kongress tuli uuesti kokku 4. märtsil 1869, mil võistlusreeglite mustand vaadati üle ja võeti vastu. Kuid see sai pärast purjespordi pressis avaldamist tõsise kriitika osaliseks ning sellest loobuti.

Loodi mitmeid ühendusi, kuid ka nende reeglitest loobuti. 1881. aastal, kui Walesi prints HRH Albert Edward oli Royal Thames’i jahtklubi ja Royal Yacht Squadroni kommodoor, liitusid need kaks jahtklubi koos New Thames’i jahtklubiga Võistluspurjetamise Ühendusega ning lõid Briti vete jaoks oma reeglistiku.

Kõigile ühised reeglid

Purjetamise ajaluguMõõtstandardite erinevused Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Britannias tekitasid endiselt segadust, mistõttu ei saanud eri riikidest pärit jahid võrdsetes tingimustes võistelda. Võistluspurjetamise Ühenduse sekretär major Brooke Heckstall-Smith saatis Yacht Club de France’ile kirja, milles ta rääkis vajadusest luua võistluspurjetamise jaoks rahvusvaheline reeglistik, mis oleks vastuvõetav kõikidele Euroopa riikidele. Selle tulemusena leidis 1906. aasta jaanuaris ja juunis aset Rahvusvaheline jahtide mõõtmise nõupidamine, mille tulemusena loodi „Meetri reegel“. Osalejad lõid Rahvusvahelise Võistluspurjetamise Liidu ning võtsid vastu ühise võistluspurjetamise reeglistiku. Reeglid kasutatakse tänapäeval endiselt 12-meetriklassi, 8-meetriklassi, 6-meetriklassi ja teiste meetriklassi jahtide puhul.

Sel ajal kuulusid IYRU asutajate hulka Austria-Ungari, Holland ja Belgia, Hispaania, Itaalia, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Šveits ja Taani.

1929. aasta novembris võtsid Põhja-Ameerika Võistluspurjetamise Ühenduse esindajad aruteludest aktiivselt osa, et kindlustada, et Põhja-Ameerika Võistluspurjetamise reeglid oleksid Rahvusvaheliste Võistluspurjetamise reeglitega peaaegu identsed ning et kumbki neist ei muudaks reegleid ilma teist osapoolt sellest teavitamata. 1960. aastal võeti vastu ja rakendati täiesti universaalne võistluspurjetamise reeglistik.

1906-1946 valiti aeg-ajalt eesistuja, kes jutis iga-aastaseid IYRU kohtumisi. 1946. aastal valiti esimeseks presidendiks Sir Ralph Gore ning sellest ajast saadik on ISAFil olnud viis presidenti: Sir Peter Scott (GBR) 1955-69, Beppe Croce (ITA) 1969-86 Peter Tallberg (FIN) 1986-1994, Paul Henderson (CAN) 1994-2004, Göran Petersson (SWE) 2004-2012 ja Carlo Croce (ITA) 2012 kuni praeguseni.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee peab Rahvusvahelist Purjespordi Föderatsiooni ametlikuks ülemaailmse purjespordi juhtorganiks. ISAF vastutab rahvusvahelise spordi edendamise, olümpiamängudel purjetamisvõistluste korraldamise, kõikide võistluste jaoks rahvusvaheliste võistlusreeglite ja määruste loomise, kohtunike, vahekohtunike ja teiste haldusüksuste treenimise, ülemaailmselt spordi arendamise ja ka spordiga seotud küsimustes purjetajate esindamise eest. 1996. muudeti nimi olümpiaprogrammis purjetamise ala nimevahetuse tõttu (toim. – enne yachting, nüüd sailing) Rahvusvaheliseks Purjespordi Föderatsiooniks.

ISAF korraldab spordiala arengu edendamiseks mitmeid võistlusi, sealhulgas ISAF Sailing World Championships ja ISAF Sailing World Cup (olümpiavarustuse jaoks), ISAF Youth Sailing World ChampionshipTeam Racing World ChampionshipMatch Racing World Championship, ISAF Women’s Match Racing World Championship, ISAF Nations Cup ning toetab ka teisi rahvusvahelisi tippvõistlusi ja olümpiaklassi regatte, mille tulemused lähevad purjetajate maailma edetabelisse.

ISAFisse kuulub praegu 139 liikmesriiki, kes võtavad purjetamise maailma otsuste tegemisest osa.

Praegu on üle 100 purjeklassi, alates väikesest Optimist Dinghyst kuni suurte pea 20-meetriste alusteni välja.

ISAFi põhieesmärgiks on saada purjetama nii palju inimesi kui võimalik. Tule sina ka purjetama!

ISAF tähistas 2007. aastal oma saja aasta juubelit. ISAFi liikmeid, purjeklubisid, regattide korraldajaid, purjetajaid ja fänne kutsuti üles korraldama saja aasta juubeli puhul „Maailma purjetamise nädalavahetust“, mille eesmärgiks oli saada ülemaailmselt merele nii palju inimesi kui võimalik. ISAF lõi 2007. aastal ka ISAFi purjetamise kuulsuste halli, et tunnustada selle spordiala suuri saavutajaid.