PÄIKESELOOJANGU PURJEREISID

Kuidas pöörata jahti läbi taganttuule suuna ehk halssimine

Manöövrit, kus jahi vöör viiakse kursi muutmiseks läbi taganttuule suuna nimetatakse halssimiseks. Halssimine on purjetamises üks põhimanöövreid, tegelikult ongi neid ainult kaks – teine on pautimine. Halssimine ei nõua, erinevalt pautimisest eriti suurt pööret. Vahest piisab mõnekümne kraadisest kursimuutmisest. Halssimise teeb keeruliseks see, et meeskond peab grootpurje ja poomi viima ühelt poolt teisele. Selle manöövriga peab olema ettevaatlik, kuna see nõuab tugeva tuulega üsna suurt jõudu ja tekib oht, et poom “virutab” kellegile vastu pead.

Halssimiseks veendu, et oled taganttuule kursil. Roolimehena sea hõikega ka meeskond valmis. Alusta manöövrit siis,  kui oled veendunud meeskonna valmisolekus. Hetkel, kui jaht läbib taganttuule suunda, tõmba grootsooti seni, kuni poom on paralleelne alusega. Seejärel lase sujuvalt poomil teisele poole minna. Peale manöövrit keera rool otseks, meeskond vahetab parrast. Nüüd purjetate uuel halsil.

Halssimine nõuab väga täpset roolimist, sest tugeva tuulega liigub poom väga äkiliselt, mis on ohtlik nii pardal viibijatele, kui ka jahi varustusele. Kapten peaks hoiatama meeskonna liikmeid liikuma hakkavast poomist, sest tema tunnetab seda rooli keerates kõige paremini. Ebatäpne roolimine võib põhjustada ka ootamatu, iseenesliku halsi. Samuti võib nii juhtuda tuule suuna äkilise muutusega. Kapten peab sellises olukorras kiiresti reageerima, et ei tekiks ohtu ja hõikama kõva häälega, kui poom liikuma võib hakata.

gybe